Automatmærke

Et Energimærke/automatmærke kan bestilles ved bygninger med BBR-kode 110, 120 eller 130.

Bygningens opførelsesår skal være lig med eller større end nuværende år minus 25. Primær varmeforsyning skal være olie, naturgas, fjernvarme, el (herunder varmepumpe) eller biobrændsel med centralvarmeanlæg. Der ses bort fra supplerende varmeforsyninger.

BBR arealet skal ligge inden for +/- 10 % af det af ejeren oplyste areal. BBR oplysningerne om anvendelse, opførelsesår, varmeforsyning og brændsel skal endvidere svare til det af ejeren oplyste.

Ejeren skal underskrive en erklæring, hvor denne indestår for at ejendommen ikke er energimæssigt forringet. Automatmærke kan kun laves for én bygning ad gangen.