Ejerskifteforsikring

En ejerskifteforsikring er en forsikring, der dækker eventuelle skader i boligen, som ikke står i tilstandsrapporten og elinstallationsrapporten, og som køber ikke kendte til på overtagelsestidspunktet.


Forudsætning for at tegne ejerskifteforsikring:

Tilstandsrapporten og elinstallationsrapporten er forudsætninger for, at du kan bestille et tilbud på en ejerskifteforsikring, når du vælger at anvende huseftersynsordningen ved hushandel.


Hvad koster en ejerskifteforsikring?

Priserne på ejerskifteforsikringer varierer fra selskab til selskab og afhænger af ejendommens størrelse, alder og pris. Køber behøver ikke acceptere det forsikringstilbud, som sælger har fremlagt, men kan frit vælge et andet forsikringsselskab. Sælger er dog kun forpligtet til at betale et beløb, der svarer til halvdelen af præmien på det forsikringstilbud, han selv har indhentet. Det gælder uanset, om køber vælger sælgers tilbud, eller et der er dyrere eller billigere. Det kan derfor godt betale sig at kontakte flere forsikringsselskaber for at få tilbud på en ejerskifteforsikring. Spørg forsikringsselskabet om priser og vilkår.


Ejerskifteforsikringens dækning:

En ejerskifteforsikring dækker udbedring af skader og fysiske forhold ved de forsikrede bygninger, som giver nærliggende risiko for skader, som er opstået før køber overtager boligen, og som køber ikke har kendt til.

De skader, som sælger har oplyst om, eller som den bygningssagkyndige har noteret efter huseftersynet, vil fremgå af tilstandsrapporten. De er derfor ikke dækket af ejerskifteforsikringen. Der skal være tale om skader og risiko for skader, som er usædvanlige for huset set i forhold til et tilsvarende hus af samme alder og stand. Og der skal være tale om skader, som den bygningssagkyndige ikke kunne se, eller som den bygningssagkyndige ved en fejl ikke har angivet i rapporten.

Desuden dækker en ejerskifteforsikring manglende eller væsentligt nedsat funktion af vvs-installationer i og under de forsikrede bygninger (til ydersiden af bygningens fundament) samt lovliggørelse af ulovlige forhold ved sådanne installationer, som ikke er nævnt i tilstandsrapporten.

Ejerskifteforsikrings standarddækning dækker også manglende eller nedsat funktion af elinstallationer i og på de forsikrede bygninger samt lovliggørelse af ulovlige forhold ved sådanne installationer, som ikke er nævnt i elinstallationsrapporten.

Med en ejerskifteforsikring kan du tillige få dækket forøgede byggeudgifter (visse merudgifter ved udbedring af skader for at leve op til nutidens bygningskrav) samt rimelige udgifter til teknisk bistand og genhusning.

I forsikringsbetingelserne kan du læse mere om, hvad forsikringen dækker eller du kan spørge dit forsikringsselskab.


Frigørelse fra mangelansvar:

For at sælger kan frigøre sig fra det 10-årige mangelsansvar skal han, inden købsaftalen skrives under af køber:

  • Fremlægge en tilstandsrapport og en elinstallationsrapport for køber
  • Fremlægge et tilbud på en ejerskifteforsikring for køber
  • Give køber skriftligt tilsagn om, at han vil betale et beløb svarende til halvdelen af forsikringspræmien på den tilbudte forsikring
  • Informere køber om, at det almindelige ansvar for mangler bortfalder