Elinstallationsrapport

En elinstallationsrapport udarbejdes af en autoriseret elinstallatørvirksomhed. Virksomheden repræsenterer hverken køber eller sælger, men laver en uvildig, professionel gennemgang af boligens elektriske installationer, deres lovlighed og funktionsdygtighed.

Elinstallationsrapporten indeholder resultatet af gennemgangen af bygningens elinstallationer. Ved gennemgangen vurderes elinstallationernes funktionsdygtighed og hvorvidt de opfylder de krav, som var gældende, da de blev udført eller ændret.

Gennemgangen skal foretages af de bygninger, som hører med til den almindelige beboelsesfunktion. Det vil sige selve boligen, eventuelt garage eller carport og brændeskur. Boligens lofts- og kryberum er også omfattet af gennemgangen.


Hvordan foregår et eleftersyn?

Elinstallatørvirksomheden vurderer de tilgængelige installationer og foretager samtidig stikprøver, hvor nogle aftagelige og løftbare dele af elinstallationerne undersøges. Sænkede lofter fjernes ikke. Derfor kan der være ulovlige forhold eller funktionsfejl, som ikke bliver opdaget, og som ikke fremgår af elinstallationsrapporten.


Elinstallationsrapportens karaktersystem:

Karaktersystemet i elinstallationsrapporten består af seks karakterer. Karaktererne er alene vurderinger af installationernes lovlighed og funktionsdygtighed. De siger intet om prisen for eventuelle ulovligheder udbedringer.

  • UN: Bør undersøges nærmere
  • K3: Ulovligt forhold, som umiddelbart eller på kort sigt kan indebære risiko for personskade eller brand og/eller manglende eller mangelfuld funktionsdygtighed i en væsentlig eller omfattende del af installationen
  • K2: Ulovligt forhold, som på længere sigt kan indebære risiko for personskade eller brand og/eller manglende eller mangelfuld funktionsdygtighed i en mindre og afgrænset del af installationen
  • K1: Ulovligt forhold, som ikke umiddelbart er farligt, og som ikke påvirker funktionsdygtigheden
  • K0: Praktisk eller kosmetisk mangel
  • IB: Ingen bemærkninger.

Du skal være opmærksom på, at selv om karaktersystemet i elinstallationsrapporten minder om karaktersystemet i tilstandsrapporten, så dækker de ikke over det samme.

Elinstallationsrapportens karakterer K1, K2 og K3 beskriver ulovlige forhold med forskellige grader af farlighed. K3 dækker over ulovlige forhold, der allerede på kort sigt kan medføre alvorlig fare, mens K1 og K2 dækker ulovlige forhold, hvor faren er vurderet at være på længere sigt.


Gyldighed af en elinstallationsrapport:

En elinstallationsrapport er gyldig i 1 år. Derefter kan boligejer vælge at få den fornyet, hvilket typisk vil være til en lavere pris end den oprindelige. Dog typisk ikke hvis der er lavet større ændringer i elinstallationerne.