Energimærke

Inden en ejendom sættes til salg eller udlejes, skal der foreligge et gyldigt energimærke. Formålet er at sætte fokus på bygningens energiforbrug, samt tydeliggøre de energimæssige forbedringer, som vil være rentable at gennemføre.


Energimærkningen består af to dele:

1. En beregning, der viser hvor store energiudgifter, der er ved ejendommen – f.eks. til olie, gas, fjernvarme, el og vand.

2. Besparelsesforslag, der viser hvilke forbedringer, det kan svare sig at gennemføre på ejendommen. Besparelsesforslaget viser også, hvor meget man kan mindske energiudgifterne, hvis man foretager forbedringer af.

Energimærkningens gyldighed:

En energimærkning af en helårsbolig gælder i 10 år.


HAR MIT HUS ET GYLDIGT ENERGIMÆRKE?

boligejer.dk kan du finde ud af om din bolig er energimærket, og hente energimærket som pdf.


Hvilke bygninger skal energimærkes?

Alle nye bygninger over 60 m2 skal energimærkes som en kontrol af, at bygningen overholder energikravene i bygningsreglementet. Det gælder også sommerhuse – selv om de ikke længere skal energimærkes ved salg eller udlejning.

De fleste bygninger, der anvendes til beboelse, skal energimærkes ved salg. Det gælder:

 • Enfamilieshuse og række- eller kædehuse
 • Ejerlejligheder
 • Andelsboliger, anparter og aktier i boligfællesskab
 • Lejeboliger

Siden den 1. juli 2009 gælder kravet desuden også for erhvervslokaler.

Ved salg af ejerlejlighed, anparter eller andelsbolig er det ejer-, anparts- eller andelsforeningen, der skal betale for energimærkningen og stille den til rådighed for sælger

Ejendomme over 1000 m2 skal altid have en gyldig energimærkning – uanset om der foretages salg eller ej. Nogle bygninger er dog fritaget for energimærkning. Det er bl.a.:

 • Sommerhuse (med mindre der er tale om nybygning)
 • Tilbygninger
 • Kolonihavehuse
 • Garager
 • Carporte
 • Udhuse
 • Fritliggende bygninger med et samlet etageareal på under 60 M²
 • Bygninger, der efter aftale mellem parterne skal rives ned efter salg
 • Bygninger, der er fredede

Flere bygninger på samme ejendom skal som udgangspunkt energimærkes hver for sig. Det er dog muligt at lave en fælles energimærkning af f.eks. række-, kæde- og dobbelthuse.