Huseftersynsordningen

Hvorfor er et huseftersyn en god ide?

Et huseftersyn er frivilligt, men det er en god idé for både køber og sælger. Samtidig er det en forudsætning, hvis du som sælger vil undgå at hæfte for skjulte skader ved boligen og som køber vil tegne en ejerskifteforsikring. Med en ejerskifteforsikring sikrer køber sig mod eventuelle skjulte skader ved boligen.


Som sælger kan du frigøre dig for dit almindelige ansvar for skjulte skader og mangler, hvis du:
  • Får lavet en tilstands- og elinstallationsrapport
  • Indhenter et tilbud på en ejerskifteforsikring
  • Skriftligt tilbyder køber at betale et beløb svarende til mindst halvdelen af den tilbudte samlede forsikringspræmie
  • Fremlægger tilstandsrapporten, elinstallationsrapporten og tilbuddet om ejerskifteforsikring INDEN køber afgiver et købstilbud.

Dit ansvar som sælger bortfalder ikke, hvis du ikke fremlægger rapporterne og tilbuddet om ejerskifteforsikring inden købstilbuddet. Som sælger skal du derfor af princip afvise et tilbud, hvis køberen afgiver tilbuddet uden at have set tilstands- og elinstallationsrapporterne. Forsikringen fritager dog ikke sælger for ulovligheder (medmindre der er tale om, at en el- eller vvs-installation er ulovlig i henhold til offentlige forskrifter), svig og grov uagtsomhed.


Adgang til hele boligen for eftersyn af skader:

Hvis du som sælger med vilje skjuler skader, tegn på skader eller ulovlige installationer, risikerer du at blive holdt ansvarlig af køber. Som sælger skal du sørge for, at den bygningssagkyndige og den autoriserede elinstallatørvirksomhed får adgang til hele boligen – også loftrum, kælder, udhuse m.m.

Hvis den beskikkede bygningssagkyndige eller den autoriserede elinstallatørvirksomhed ikke har tilstrækkelig adgang, vil bygningsdelen eller installationen blive angivet som ”utilgængelig.” Det kan skabe usikkerhed hos mulige købere. Det kan samtidig betyde en lavere salgspris, fordi køber vil søge at dække sig i forhold til de manglende oplysninger.

Som sælger skal du udfylde et sælgeroplysningsskema, når tilstandsrapporten bliver udarbejdet. Skemaet kan udfyldes sammen med den bygningssagkyndige. Link til Sælgeroplysningsskema