Tilstandsrapport

En tilstandsrapport er resultatet af et huseftersyn. Tilstandsrapporten er en samlet skriftlig vurdering af en boligs synlige skader og tegn på skader. Den bygningssagkyndige, der udarbejder tilstandsrapporten, sammenligner boligen med andre boliger af samme type, alder og stand - og ikke et nyt hus. Tilstandsrapporten er nødvendig for, at køber kan tegne en ejerskifteforsikring.

Den bygningssagkyndige giver hver skade, og de forhold der kan medføre skader, en karakter der svarer til hvor alvorligt forholdet er.

  • K0: Kosmetiske skader
  • K1: Mindre alvorlige skader
  • K2: Alvorlige skader
  • K3: Kritiske skader
  • UN: Bør undersøges nærmere

Man kan få lavet en tilstandsrapport både på et hus, sommerhus og en ejerlejlighed. Det er dog ikke så tit, at det sker ved salg af lejligheder. Når der udarbejdes en tilstandsrapport på en ejerlejlighed, skal der nemlig samtidig udarbejdes en tilstandsrapport på fællesejet til lejligheden. Ellers er rapporten ikke gyldig. Dette er ofte meget dyrt og derfor er der mange sælgere af ejerlejligheder, der vælger tilstandsrapporten fra.


Hvorfor er en tilstandsrapport en god ide?

Det er frivilligt, om du vil få lavet en tilstandsrapport, men det er en rigtig god idé at gøre det.
Du kan nemlig frigøre dig fra ansvaret for skjulte skader på boligen, hvis du:

  • får lavet en tilstandsrapport,
  • giver et tilbud om ejerskifteforsikring til køber og
  • skriftligt tilbyder at betale halvdelen af den samlede præmie for den pågældende forsikring.

Hvis du ikke gør det, kan du risikere at have ansvaret for skjulte fejl og mangler i 10 år. Du hæfter dog som sælger stadig for eksempelvis ulovligheder, svig og grov uagtsomhed.

Du skal udfylde et sælgeroplysningsskema i forbindelse med, at tilstandsrapporten bliver udarbejdet. Skemaet kan udfyldes sammen med den bygningssagkyndige eller inden han kommer – link til sælgeroplysningsskema